doradztwo unijne

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu

Doradztwo unijne

Wniosek o dofinansowanie to dokument niezbędny przy aplikowaniu o środki unijne. Zawiera opis działań planowanych do zrealizowania, wskaźniki mierzące efekty tych działań oraz budżet i harmonogram projektu. Niewłaściwe przygotowanie wniosku może zaprzepaścić szansę na uzyskanie dofinansowania. Nieprzemyślane zapisy we wniosku mogą utrudnić jego realizację lub wręcz spowodować konieczność zwrotu części środków, jeśli opisane we wniosku działania lub wskaźniki nie zostaną zrealizowane.

 

Opracowanie wniosku o dofinansowanie to kompleksowa usługa obejmująca opracowanie wspólnie z Klientem założeń projektu, zweryfikowanie szans na uzyskanie dofinansowania, które prowadzi do wspólnego opracowania szczegółowych części projektu łącznie z budżetem i harmonogramem jego realizacji.

Usługa obejmuje wypełnienie wniosku na podstawie danych otrzymanych od Klienta oraz wypracowanych wspólnie z nim, wsparcie w kompletowaniu i wypełnianiu niezbędnych załączników, a także udział w ewentualnych negocjacjach z Instytucją przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Efekt – złożony wniosek jest przemyślany, prawidłowy pod względem formalnym i merytorycznym, bezpieczny w dalszej realizacji.

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • Clico Sp. z o.o.

  Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków UE oraz zarządzania projektem

  „Rekomendujemy firmę ACCES CONSULTING jako profesjonalnego i rzetelnego partnera w zakresie pozyskiwania środków UE oraz wsparcia w zakresie zarządzania projektami. Szeroka wiedza z zakresu zasad pozyskiwania, dokumentowania i rozliczania przyznanych środków unijnych, a także kompetencje w zakresie zarządzania projektami UE konsultantów z firmy ACCES CONSULTING, sprawiły, że realizacja projektu przebiegała sprawnie i zakończyła się sukcesem, co potwierdziły kontrole Instytucji zewnętrznych, nie stwierdzając żadnych uchybień”

  Clico Sp. z o.o.


  | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi | Analiza możliwości pozyskania środków unijnych | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
 • Carlsberg Polska Sp. z o.o.

  Usługi doradcze w zakresie pozyskania środków unijnych

  „Firma Acces Consulting wspierała nasze starania zarówno w początkowej fazie projektu w pozyskaniu środków unijnych, jak i w trakcie realizacji projektu, przy bieżącym zarządzaniu i rozliczaniu projektu. Acces Consulting jest rzetelnym partnerem, cechującym się sumiennością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością.”

  Carlsberg Polska Sp. z o.o.


  | Analiza możliwości pozyskania środków unijnych | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
 • House of Skills

  Doradztwo w zakresie weryfikacji wniosku o dofinansowanie

  „W rezultacie współpracy nasza firma osiągnęła bardzo dobre wyniki w zakresie pozyskiwania środków na projekty szkoleniowo - doradcze. (…) Wysokie kompetencje i doświadczenie naszej Doradczyni były bardzo cennym czynnikiem naszych wspólnych działań.”

  House of Skills


  | Weryfikacja/ocena wniosku o dofinansowanie | Wsparcie w negocjacjach | Analiza możliwości pozyskania środków unijnych | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
 • Schenk Institute

  Doradztwo unijne

  „Pani Ingrid Szrajer, dysponując ogromną wiedzą z zakresu funduszów strukturalnych, w sposób profesjonalny przeprowadziła nas przez zawiłości EFS, opracowała wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami w postaci kosztorysów i harmonogramów. W trakcie realizacji projektu również korzystamy ze wsparcia doradczego firmy ACCES CONSULTING, szczególnie przy skomplikowanych kwestiach prawno-finansowych.”

  Schenk Institute


  | Weryfikacja/ocena wniosku o dofinansowanie | Wsparcie w negocjacjach | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi | Analiza możliwości pozyskania środków unijnych | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
 • Doradztwo unijne

  „Jako firma wstępująca na drogę funduszy unijnych potrzebowaliśmy przewodnika, który wprowadzi nas w te zagadnienia. Obecnie mając świadomość jak skomplikowany jest proces realizacji i zarządzania projektem dofinansowanym z EFS kontynuujemy współpracę z ACCES CONSULTING, która opiera się na profesjonalnym i rzetelnym podejściu do świadczonych usług.”

  GROW Galecki, Pietrzak S.J.


  | Wsparcie w negocjacjach | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu | Ewaluacja projektów unijnych | Audyt prawidłowości realizacji projektu unijnego

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji