doradztwo unijne

Audyt prawidłowości realizacji projektów unijnych

Doradztwo unijne

Każdy projekt unijny może zostać skontrolowany przez Instytucję, z którą Beneficjent podpisał umowę o dofinansowanie oraz cały szereg innych instytucji uprawnionych do kontroli. To mniej przyjemny aspekt wydatkowania środków publicznych. Do kontroli należy przystępować przygotowanym, aby raport z kontroli potwierdził, że projekt jest realizowany prawidłowo. Najlepszy sposób na przygotowanie to sprawdzenie przed kontrolą dostępności i kompletności wymaganych dokumentów i procedur oraz potwierdzenie wykonywania obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.

 

Najlepszy sposób na przygotowanie to sprawdzenie przed kontrolą dostępności i kompletności wymaganych dokumentów i procedur oraz potwierdzenie wykonywania obowiązków wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie poprzez samodzielny przegląd projektu przez personel Beneficjenta lub przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu.

Przeglądu projektu można dokonać samodzielnie lub zlecając przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu. Wówczas to Doradca przy współpracy personelu Beneficjenta dokonuje przeglądu projektu i oceny prawidłowości jego realizacji. W próbie dokumentacji podlegającej audytowi wybranej wraz z Klientem, zawierają się kluczowe pozycje przewidziane w budżecie projektu oraz wybrane obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie.

Zadaniem audytu jest wykrycie istotnych uchybień w realizacji projektu, niewłaściwego dokumentowania działań merytorycznych oraz ponoszonych wydatków. Rezultatem przeprowadzonego audytu jest raport zawierający konkretne wskazówki dotyczące uzupełnienia dokumentacji, rekomendacje zwiększające bezpieczeństwo realizacji projektu wraz ze wskazaniem narzędzi i wzorów dokumentów usprawniających zarządzanie projektem.

W efekcie Klient porządkuje i uzupełnia dokumentację projektową, prostuje problematyczne obszary, aby właściwie przygotować się do kontroli projektu dokonywanej przez instytucje kontrolne.

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan.” Sp. z o.o. w Bełchatowie

  Audyt prawidłowości realizacji projektu unijnego

  „Opinia i Raport z audytu zostały przygotowane terminowo, w sposób profesjonalny i z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego.

  Rekomendujemy firmę ACCES CONSULTING oraz współpracujących z nami audytorów (…) jako solidnego, odpowiedzialnego i wiarygodnego Wykonawcę kompleksowych zadań audytorskich.”

   

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan.” Sp. z o.o. w Bełchatowie


  | Audyt prawidłowości realizacji projektu unijnego
 • PL.2012 Sp. z o.o.

  Wsparcie eksperckie w zakresie rozliczania projektów „Akademia Euro”

  „Pani Ingrid Szrajer jest osobą o dużej wiedzy eksperckiej i doświadczeniu w zakresie prowadzenia projektów unijnych oraz współpracy z Instytucjami Wdrażającymi i Pośredniczącymi, dzięki czemu zna specyfikę prowadzenia takich projektów. Jej wiedza i profesjonalizm były zawsze gwarancją rzetelnie wykonanej pracy, a prowadzona przez nią firma ACCES CONSULTING Ingrid Szrajer jest wiarygodnym Partnerem, cechującym się sumiennością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością.”

  PL.2012 Sp. z o.o.


  | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi | Audyt prawidłowości realizacji projektu unijnego
 • Doradztwo unijne

  „Jako firma wstępująca na drogę funduszy unijnych potrzebowaliśmy przewodnika, który wprowadzi nas w te zagadnienia. Obecnie mając świadomość jak skomplikowany jest proces realizacji i zarządzania projektem dofinansowanym z EFS kontynuujemy współpracę z ACCES CONSULTING, która opiera się na profesjonalnym i rzetelnym podejściu do świadczonych usług.”

  GROW Galecki, Pietrzak S.J.


  | Wsparcie w negocjacjach | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu | Ewaluacja projektów unijnych | Audyt prawidłowości realizacji projektu unijnego
 • Muzeum Narodowe w Krakowie

  Audyt projektu POPC i konsultacje w zakresie projektu POIŚ

  Wysoka jakość przeprowadzonych prac audytorskich i konsultacyjnych pozawala zarekomendować firmę ACCES CONSULTING INGRID SZRAJER jako wiarygodnego i rzetelnego partnera w przeprowadzaniu podobnych usług.

  Muzeum Narodowe w Krakowie


  | Audyt prawidłowości realizacji projektu unijnego | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji