Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów

Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów

Szkolenia unijne

Program szkolenia

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla zespołów projektowych: kierowników projektów unijnych, koordynatorów, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, prawników, audytorów w jednostkach, które podpisały umowę o dofinansowanie projektu unijnego.

Cel szkolenia:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • przygotowani do zarządzania projektem od jego uruchomienia, przez rozliczanie i kontrolę

 • znać kluczowe zasady kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć niekwalifikowalności wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność

 • znać nowe zasady rozliczania projektów przez Beneficjentów z wykorzystaniem systemu SL2014

 • przygotowani do przygotowywania i obsługi wniosków o płatność w projektach UE 2014-2020

Metody dydaktyczne:

 1. Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę

 2. Przykłady innych projektów

 3. Analiza przypadków

 4. Prezentacja systemu SL2014

 5. Dyskusja moderowana przez trenerkę

Czas trwania szkolenia:

3 dni

 

Program szkolenia:

 1. Zarządzanie projektem unijnym – rola kierownika/koordynatora projektu, kluczowe aspekty zarządzania projektem UE

 2. Dokumentacja i procedury w projektach unijnych

 3. Kwalifikowalność a wybór wykonawców poniżej progów PZP

 4. Zmiany w kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 – środki trwałe, trwałość projektu, materiały, promocja, uproszczone metody, wynagrodzenia, delegacje

 5. System SL2014 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją                         

 6. Wprowadzanie zmian do projektów unijnych

 7. Kluczowe zakładki w systemie SL2014 - Harmonogram płatności, Zamówienia publiczne, Dokumentacja, Baza personelu

 8. Wnioski o płatność w systemie SL2014 – przygotowywanie i przesyłanie

 9. Etapy procesu weryfikacji wniosku o płatność przez Opiekuna projektu

 10. Zarządzanie finansowe projektem – planowanie, zmiany, płynność finansowa

 11. Wniosek o płatność końcową

 12. Kontrole projektów

 13. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.

  Szkolenia dla Instytucji i Beneficjentów

  Na szczególne uznanie zasługują profesjonalizm i ekspercka wiedza Pani Ingrid Szrajer, która w jasny i przystępny sposób wyjaśnia nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia związane z przygotowaniem, realizacja oraz zamykaniem i kontrolą projektów unijnych.

  ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Kontrola projektów unijnych – jak się do niej przygotować
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

  Stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach RPOWP na lata 2014-2020 w ramach EFS – 2 szkolenia dla pracowników Instytucji

  „Szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym oraz organizacyjnym, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ankietach ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników szkolenia – pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego”.

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

  Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 – szkolenie dla pracowników Beneficjentów

  „Zlecenie zostało zrealizowane z należytą starannością i zgodnie z oczekiwaniami. Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili przygotowanie merytoryczne, zrozumiałość przekazu oraz rzetelność i profesjonalizm prowadzącej. Bardzo wysoko oceniono również przydatność zdobytej podczas szkolenia wiedzy, a także jakość przygotowanych przez prowadzącą materiałów”.

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Szkolenia z zarządzania projektami unijnymi

  „Szkolenia zostały przeprowadzone przez Panią Ingrid Szrajer, która bardzo dobrze była przygotowana od strony merytorycznej do prowadzenia zająć zajęć z pracownikami PFRON. Prowadziła zajęcia z dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Sprawne rozpoznanie potrzeb szkoleniowych uczestników zaowocowało przygotowaniem programu szkolenia, który w pełni odpowiadał ich oczekiwaniom. Nabyte przez pracowników umiejętności pozwalają prawidłowo realizować powierzone zadania stanowiskowe”

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów | Kontrola projektów unijnych – jak się do niej przygotować
 • Golden Training

  Szkolenia z zarządzania i kontroli projektów UE

  „Potwierdzamy, że Pani Ingrid Szrajer jest osobą o doskonałej wiedzy merytorycznej oraz wyjątkowych umiejętnościach trenerskich.”

  „Podczas zajęć przekazuje nie tylko teorię, ale i praktykę, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i rozwiania wątpliwości.”

   

  Golden Training


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów | Kontrola projektów unijnych – jak się do niej przygotować | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie
 • ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.

  Szkolenia dla Instytucji i Beneficjentów 2011-2014

  „Szkolenia prowadzone były na najwyższym poziomie. Prowadząca szkolenie wykazała się dużym profesjonalizmem, przekazując wiedzę w sposób zrozumiały i ciekawy”

  ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | Kontrola projektów unijnych – jak się do niej przygotować | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie
 • ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.

  Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020 – szkolenia dla Beneficjentów

  „Szkolenie zostało przygotowane i poprowadzone profesjonalnie, o czym najlepiej świadczą wypowiedzi uczestników i uczestniczek: „Szkolenie przeprowadzone bardzo kompleksowo, pani Ingrid jest osobą o ogromnej wiedzy merytorycznej i praktycznej, prowadzi szkolenia podając bardzo dużo informacji praktycznych, pomocnych w codziennej pracy”, „Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Osoba prowadząca – p. Szrajer w sposób bardzo ciekawy i kompetentny przekazała wszystkie informacje dotyczące środków UE”, „Szkolnie na bardzo wysokim poziomie. Zajęcia prowadzone bardzo jasno i przejrzyście. W pełni wyczerpujące daną tematykę”.”

   

  ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów
 • J.G. Training

  Zasada konkurencyjności z uwzględnieniem zmian w wytycznych kwalifikowalności – szkolenia dla Beneficjentów i Instytucji Zarządzających i Pośredniczących

  Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili profesjonalizm i przystępny sposób prezentowania treści przez prowadzącą.

  J.G. Training


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla swoich pracowników?

Wypełnij poniższy formularz.

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji