doradztwo unijne

Wsparcie w negocjacjach

Doradztwo unijne

Potrzeba wsparcia doradczego w negocjacjach może pojawić się zarówno na etapie wyboru projektu do dofinansowania, przy wprowadzaniu zmian do projektu, jak też przy przygotowywaniu odpowiedzi na zarzuty lub wątpliwości Opiekuna projektu lub Zespołu kontrolującego Beneficjenta. Realizacja projektu powinna się odbywać w atmosferze partnerstwa pomiędzy Beneficjentem a Instytucją przyznającą dofinansowanie. Jeśli jedna ze stron przyjmuje pozycję siły lub sam Beneficjent z definicji jest uległy wobec Instytucji, trudno budować relację partnerską. 

 

Skutki takiego postępowania widać w dalszych problemach w realizacji projektu. Aby do nich nie dopuścić warto przystąpić do negocjacji z profesjonalnym wsparciem doradcy.

Doradca dysponując pogłębioną wiedzą i doświadczeniem w obszarze będącym przedmiotem sporu pomiędzy Beneficjentem a Instytucją dąży do osiągnięcia porozumienia, które dla każdej ze stron będzie korzystne. Instytucja jest zainteresowana wyborem projektów skutecznie realizujących cele programu. Dba przy tym o efektywność kosztową wybieranych operacji, zaś po ich wyborze dąży  do zrealizowania i rozliczenia projektów zgodnie z przyjętymi założeniami i zapisami w umowie. Te same cele przyświecają Beneficjentowi, także w aspekcie efektywności finansowej, która jeśli zostanie zakwestionowania przez służby kontrolne wiązać się będzie z koniecznością zwrotu części lub całości otrzymanych środków, co nie leży w interesie Beneficjenta.

Doradca, po analizie dokumentacji dotyczącej danego zagadnienia, przygotowuje razem z Klientem stanowisko negocjacyjne, wskazując szanse i zagrożenia danej sytuacji. Właściwie dobrane argumenty, w tym przepisy prawne, jeśli przekonają Instytucję staną się wiążące w danym zakresie projektu.

Efekt – zwiększenie szans na szybsze i pozytywne zakończenie sporu.

 

 

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

  Doradztwo w zakresie weryfikacji wniosku o dofinansowanie

  „Z powierzonych zadań Pani Ingrid Szrajer wywiązała się w sposób profesjonalny i skuteczny. Dzięki efektywnej współpracy Instytucja Organizująca Konkurs (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) zaakceptowała wniosek o dofinansowanie projektu j.w., który jest od dnia 01.10.2018r. realizowany przez partnerstwo, którego liderem jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.”

  Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych


  | Weryfikacja/ocena wniosku o dofinansowanie | Wsparcie w negocjacjach
 • House of Skills

  Doradztwo w zakresie weryfikacji wniosku o dofinansowanie

  „W rezultacie współpracy nasza firma osiągnęła bardzo dobre wyniki w zakresie pozyskiwania środków na projekty szkoleniowo - doradcze. (…) Wysokie kompetencje i doświadczenie naszej Doradczyni były bardzo cennym czynnikiem naszych wspólnych działań.”

  House of Skills


  | Weryfikacja/ocena wniosku o dofinansowanie | Wsparcie w negocjacjach | Analiza możliwości pozyskania środków unijnych | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
 • Schenk Institute

  Doradztwo unijne

  „Pani Ingrid Szrajer, dysponując ogromną wiedzą z zakresu funduszów strukturalnych, w sposób profesjonalny przeprowadziła nas przez zawiłości EFS, opracowała wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami w postaci kosztorysów i harmonogramów. W trakcie realizacji projektu również korzystamy ze wsparcia doradczego firmy ACCES CONSULTING, szczególnie przy skomplikowanych kwestiach prawno-finansowych.”

  Schenk Institute


  | Weryfikacja/ocena wniosku o dofinansowanie | Wsparcie w negocjacjach | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi | Analiza możliwości pozyskania środków unijnych | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
 • Doradztwo unijne

  „Jako firma wstępująca na drogę funduszy unijnych potrzebowaliśmy przewodnika, który wprowadzi nas w te zagadnienia. Obecnie mając świadomość jak skomplikowany jest proces realizacji i zarządzania projektem dofinansowanym z EFS kontynuujemy współpracę z ACCES CONSULTING, która opiera się na profesjonalnym i rzetelnym podejściu do świadczonych usług.”

  GROW Galecki, Pietrzak S.J.


  | Wsparcie w negocjacjach | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu | Ewaluacja projektów unijnych | Audyt prawidłowości realizacji projektu unijnego

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji