Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie projektu UE

Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie projektu UE

Szkolenia unijne

Program szkolenia

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów ds. funduszy unijnych, koordynatorów, kierowników projektów unijnych w jednostkach, które zamierzają składać projekty do dofinansowania UE.

Cel szkolenia:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:

 • zdobędą wiedzę i umiejętności jak przygotowywać skuteczne oraz bezpieczne w realizacji wnioski o dofinansowanie

 • poznają najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie i sposoby na ich uniknięcie

 • poznają nowe zasady konstrukcji wskaźników i budżetów projektów

 • zwiększą szanse beneficjentów na uzyskanie dofinansowania

Metody dydaktyczne:

 1. Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę

 2. Ćwiczenia indywidualne i w grupach

 3. Dyskusja moderowana przez trenerkę

Czas trwania szkolenia:

2 dni

Program szkolenia:

 1. Opracowanie części merytorycznej wniosku o dofinansowanie (cele, wskaźniki, zadania, kluczowe kryteria, potencjał wnioskodawcy, zarządzanie projektem)

 2. Dostępność i równość szans w projektach inwestycyjnych

 3. Standard minimum oraz dostępność w projektach EFS

 4. Konstrukcja budżetu i efektywność kosztowa projektu.

 5. Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków niezbędne przy tworzeniu budżetu projektu (wybór wykonawców, środki trwałe, wynagrodzenia, koszty pośrednie)

 6. Wkład własny pieniężny i niepieniężny – jak sprawić aby był najmniej dotkliwy

 7. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie – jak ich uniknąć?

 8. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

  Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i realizacja projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi w ramach EFS RPOWP 2014-2020 - szkolenie dla beneficjentów

  „Jesteśmy pod wrażeniem doskonałego przygotowania Trenerki i materiałów szkoleniowych, które skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia. Na szkoleniu uczestnicy skorzystali z indywidualnych konsultacji z prowadzącą .”

   

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”


  | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie
 • Golden Training

  Szkolenia z zarządzania i kontroli projektów UE

  „Potwierdzamy, że Pani Ingrid Szrajer jest osobą o doskonałej wiedzy merytorycznej oraz wyjątkowych umiejętnościach trenerskich.”

  „Podczas zajęć przekazuje nie tylko teorię, ale i praktykę, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i rozwiania wątpliwości.”

   

  Golden Training


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów | Kontrola projektów unijnych – jak się do niej przygotować | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie
 • ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.

  Szkolenia dla Instytucji i Beneficjentów 2011-2014

  „Szkolenia prowadzone były na najwyższym poziomie. Prowadząca szkolenie wykazała się dużym profesjonalizmem, przekazując wiedzę w sposób zrozumiały i ciekawy”

  ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | Kontrola projektów unijnych – jak się do niej przygotować | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie
 • ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.

  Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 - szkolenie dla pracownic MEN

  „Pani Ingrid Szrajer przeprowadziła szkolenie profesjonalnie, przekazując praktyczną wiedzę w jasny i przystępny sposób, dbając o przyjazną atmosferę zajęć. Uczestniczki i uczestnicy potwierdzili zadowolenie z udziału w  szkoleniu bardzo dobrymi ocenami.”

  ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.


  | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i podstawy kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS” – szkolenie dla Wnioskodawców

  Szkolenie przeprowadzone było profesjonalnie, z dużą pewnością i swobodą wynikającymi z doświadczenia ekspertki w materii szkolenia. Otwartość ekspertki oraz dobra atmosfera pracy przełożyły się na zaangażowanie uczestników, w tym gotowość do zadawania pytań. Ekspertka udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania wnioskodawców.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

  „Logika projektowa i ocena projektów na przykładach” – szkolenie dla członków i członkiń Komitetu Oceny Projektów

  Przedmiot zamówienia został zrealizowany prawidłowo, w sposób staranny, nie budzący zastrzeżeń. Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez uczestników.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie
 • Euro Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze

  38 szkoleń z oceny formalno-merytorycznej, rozliczania i zamykania projektów unijnych, w tym systemu SL2014 – szkolenie dla 810 Beneficjentów

  Szkolenia prowadzone przez Panią Ingrid Szrajer są wysoko oceniane przez Uczestniczki i Uczestników w ankietach ewaluacyjnych: 

  - "najlepszy wykładowca z którym miałem do czynienia",

  - "świetne szkolenie",

  - "szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzący posiadający bardzo wysokie kompetencje, wiedza przekazywana bardzo klarownie"

  Euro Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze


  | Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie | Zamykanie projektu unijnego | System SL2014 – warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla swoich pracowników?

Wypełnij poniższy formularz.

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji