Zamykanie projektu unijnego

Zamykanie projektu unijnego

Szkolenia unijne

Program szkolenia

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych.

Cel szkolenia:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:

 • poznają zasady prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych i postępowania z dokumentacją projektową

 • przyjrzą się najczęstszym dylematom i nieprawidłowościom u innych Beneficjentów i ich konsekwencjom

 • zauważą jakie uchybienia zostały popełnione w ich projektach i dowiedzą się jak je naprawić

Metody dydaktyczne:

 1. Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę

 2. Ćwiczenia indywidualne i w małych grupach

 3. Analizy przypadków

 4. Dyskusja moderowana przez trenerkę

Czas trwania szkolenia:

2 dni

Program szkolenia:

 1. Prawidłowa dokumentacja projektu – wymogi i dobre praktyki

 2. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków

  • Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy?

  • Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane  - jak im przeciwdziałać?

 3. Przygotowanie do zamknięcia projektu współfinansowanego ze środków unijnych

  • Przegląd wymaganych instrukcji i procedur

  • Weryfikacja osiągnięcia zakładanych wskaźników

  • Zabezpieczenia trwałości projektu

 4. Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji

 5. Czyszczenie budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu

 6. Zamykanie projektu i złożenie końcowego wniosku o płatność

 7. Przygotowanie do kontroli

 8. Główne obszary zainteresowania kontroli – na co kontrolujący zwracają szczególną uwagę i jakie są konsekwencje wykrytych uchybień i nieprawidłowości.

 9. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Zobacz referencje od naszych Klientów


Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla swoich pracowników?

Wypełnij poniższy formularz.

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji