doradztwo unijne

Weryfikacja/ocena wniosku o dofinansowanie

Doradztwo unijne

Samodzielne przygotowywanie wniosku o dofinansowanie zapewnia właściwe przemyślenie założeń i działań, które Klient zamierza zrealizować w ramach projektu. Znajomość własnej struktury, tempa pracy, strategii i możliwości finansowych pozwala racjonalnie określić działania, podzielić pracę między pracowników oraz zaplanować harmonogram i budżet realizacji projektu. Doradca przeanalizuje wniosek pod kątem spełniania warunków konkursowych (kryteria horyzontalne, dostępu, merytoryczne, premiujące) oraz zasad kwalifikowalności wydatków.

 

Jednak projekt unijny należy dodatkowo przeanalizować pod kątem spełniania warunków konkursowych (kryteria horyzontalne, dostępu, merytoryczne, premiujące) oraz zasad kwalifikowalności wydatków – tu najlepiej sprawdzi się doradca posiadający doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie przez Instytucje Organizujące Konkurs.

W tej roli najlepiej sprawdzi się doradca posiadający doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie przez Instytucje Organizujące Konkurs. Doradca, jako osoba neutralna i niezaangażowana w proces powstawania wniosku, z pomocą karty oceny wniosku, dokonuje jego weryfikacji przed złożeniem wniosku do właściwej Instytucji. Doradca mając doświadczenie w ocenie projektów, wskazuje obszary wymagające poprawy, uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Treści zostają wzbogacone o zagadnienia, które zostały pominięte, a są ważne w procedurze oceny wniosku. Wskaźniki zostają ponownie przeanalizowane zarówno pod kątem ich adekwatności i atrakcyjności, ale też możliwości osiągnięcia. Budżet zostaje zweryfikowany pod kątem spełniania zasad kwalifikowalności wydatków. Klient na podstawie otrzymanych konkretnych wskazówek samodzielnie poprawia swój wniosek lub dokonuje poprawy we współpracy z Doradcą.

Efekt - zwiększenie szans na uzyskanie dofinansowania oraz zweryfikowanie projektu pod kątem jego poprawności oraz skutecznej i bezpiecznej realizacji.

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

  Doradztwo w zakresie weryfikacji wniosku o dofinansowanie

  „Z powierzonych zadań Pani Ingrid Szrajer wywiązała się w sposób profesjonalny i skuteczny. Dzięki efektywnej współpracy Instytucja Organizująca Konkurs (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) zaakceptowała wniosek o dofinansowanie projektu j.w., który jest od dnia 01.10.2018r. realizowany przez partnerstwo, którego liderem jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.”

  Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych


  | Weryfikacja/ocena wniosku o dofinansowanie | Wsparcie w negocjacjach
 • House of Skills

  Doradztwo w zakresie weryfikacji wniosku o dofinansowanie

  „W rezultacie współpracy nasza firma osiągnęła bardzo dobre wyniki w zakresie pozyskiwania środków na projekty szkoleniowo - doradcze. (…) Wysokie kompetencje i doświadczenie naszej Doradczyni były bardzo cennym czynnikiem naszych wspólnych działań.”

  House of Skills


  | Weryfikacja/ocena wniosku o dofinansowanie | Wsparcie w negocjacjach | Analiza możliwości pozyskania środków unijnych | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
 • Schenk Institute

  Doradztwo unijne

  „Pani Ingrid Szrajer, dysponując ogromną wiedzą z zakresu funduszów strukturalnych, w sposób profesjonalny przeprowadziła nas przez zawiłości EFS, opracowała wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami w postaci kosztorysów i harmonogramów. W trakcie realizacji projektu również korzystamy ze wsparcia doradczego firmy ACCES CONSULTING, szczególnie przy skomplikowanych kwestiach prawno-finansowych.”

  Schenk Institute


  | Weryfikacja/ocena wniosku o dofinansowanie | Wsparcie w negocjacjach | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi | Analiza możliwości pozyskania środków unijnych | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji