System SL2014 - warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów

System SL2014 - warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów

Szkolenia system SL2014

Program szkolenia

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla Opiekunów projektów i pracowników Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających, którzy biorą udział w procesie weryfikacji wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów w systemie SL2014 oraz wprowadzania zmian w realizowanych projektach.

 

Cel szkolenia:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać nowe zasady rozliczania projektów przez Beneficjentów z wykorzystaniem systemu SL2014

 • swobodnie poruszać się po zakładkach systemu SL2014

 • przygotowani do weryfikacji wniosków o płatność, w tym zatwierdzania, wysyłania do poprawy i samodzielnego korygowania wniosków o płatność  w projektach UE 2014-2020

Metody dydaktyczne:

 1. Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę

 2. Praca warsztatowa w systemie SL2014 na przykładach projektów

 3. Ćwiczenia indywidualne

 4. Analiza przypadków

 5. Dyskusja moderowana przez trenerkę

Czas trwania szkolenia:

2 dni

Program szkolenia:

 1. System SL2014 - główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Beneficjentem

 2. Umowa o dofinansowanie projektu w systemie SL2014 – zmiany wymagające i niewymagające aneksu, przepinanie wniosków o płatność między aneksami

 3. Praca w systemie SL2014 od strony Instytucji – Korespondencja, Dokumentacja, zmiany Harmonogramu płatności, Zamówienia publiczne, Baza Personelu

 4. Przygotowanie wniosku o płatność od strony Beneficjenta (case study) – czyli jak to się dzieje i gdzie jest przestrzeń na błędy?

 5. Weryfikacja wniosku o płatność przez Opiekuna projektu – case study: przypisanie się do projektu, wycofanie wniosku, zatwierdzenie wniosku, wybór próby, odesłanie wniosku do poprawy, korekta wniosku, zgłoszenie wniosku do certyfikacji

 6. Najczęściej występujące problemy merytoryczne i techniczne związane z obsługą i zatwierdzaniem wniosków o płatność w SL2014

 7. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

  Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 – warsztaty komputerowe – 1 dzień szkolenia dla Opiekunów projektów

  „Szkolenie zostało zrealizowane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Materiały szkoleniowe zostały przygotowane z należytą starannością.”

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


  | Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe | Warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

  Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 – warsztaty komputerowe – 4 dni szkolenia dla Opiekunów projektów

  „Trener prowadzący zajęcia – Pani Ingrid Szrajer wykazała się wiedzą merytoryczną z zakresu stanowiącego przedmiot szkolenia i umiejętnością jej przekazania.”

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


  | Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe | Warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Szkolenia z systemu SL2014 dla Opiekunów projektów

  „Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili wiedzę prowadzącego. Zwrócili uwagę na szczególnie przystępny sposób przekazywania wiedzy wraz z podawaniem wielu przydatnych wskazówek.

  Prowadzący prezentował aktywną postawę wobec uczestników, odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień.”

   

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


  | Warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

  Cykl 28 szkoleń z obsługi SL2014 w formie warsztatów komputerowych dla Instytucji Zarządzających i Pośredniczących

  „Cel i zakres szkolenia został w pełni zrealizowany, a zaangażowanie prowadzącej docenione przez uczestników w ramach ankiety oceniającej (zwracano uwagę m.in. na umożliwianie udziału w dyskusji, popieranie wypowiedzi przykładami wynikającymi z dużego doświadczenia i merytorycznej wiedzy prowadzącego, jak również, tworzenie atmosfery przyjaznej uczestnikom).”

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


  | Warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów
 • Adept s.c.

  Rozliczanie projektów dofinansowanych z EFS z wykorzystaniem systemu SL2014 – warsztaty komputerowe dla pracowników WUP Warszawa

  „Szkolenia zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników pod względem merytorycznym, jak i w kwestiach umiejętności przekazywania wiedzy (praktycznie zawsze najwyższe oceny w ankietach).

  Pani Ingrid Szrajer dała się poznać jako doskonały trener. Posiada ogromną wiedzę praktyczną oraz teoretyczną, którą z powodzeniem wykorzystuje podczas zajęć z systemu SL2014.”

   

  Adept s.c.


  | Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe | Warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów | Monitoring uczestników w projektach EFS
 • Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

  „Obsługa systemu SL2014 przez pracowników Instytucji” – warsztaty dla Opiekunów projektów

  „Szkolenie prowadzone było w formie warsztatowej – na przykładach zostało szczegółowo omówione postępowanie w różnych sytuacjach. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny zarówno od strony technicznej jak i merytorycznej.”

  Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca


  | Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe | Warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla swoich pracowników?

Wypełnij poniższy formularz.

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji