O nas

O nas

Acces Consulting działa w obszarze funduszy unijnych od stycznia 2006r. Wspiera swoich Klientów w jak najlepszym wykorzystaniu środków unijnych. Bierze czynny udział zarówno w planowaniu wsparcia konsultując przygotowywane przez Instytucje Zarządzające dokumenty, w jego przyznawaniu działając w Komisjach Oceny Projektów, jak i w jego efektywnym wydatkowaniu wspierając Beneficjentów w procesie realizacji i rozliczenia projektów.


Klienci Acces Consulting udzielają dofinansowania lub realizują różnorodne projekty: edukacyjne, badawcze, informatyczne i inwestycyjne. Każdy projekt to nowe wyzwanie, każdy Klient to nowa historia. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie dbając o to, aby środki zostały wydatkowane jak najlepiej, a projekty zostały zrealizowane i rozliczone z sukcesem.

15

liczba lat na rynku

487

przeprowadzonych szkoleń

10311

przeszkolonych osób

wysoka jakość acces consulting

Wysoka jakość

Podstawą sukcesu Acces Consulting jest wysoka jakość oferowanych usług. Stale pogłębiamy i aktualizujemy naszą wiedzę, aby służyć Klientom dopasowanymi do nich rozwiązaniami.

Naszym doświadczeniem dzielimy się uczestnicząc w konferencjach, seminariach, szkoleniach i warsztatach skierowanych do administracji rządowej, samorządowej, instytucji kultury, szkół i uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz sektora przedsiębiorstw.

zaufanie acces consulting

Zaufanie

Współpracę z Klientami budujemy w oparciu o zaufanie. Wielu błędów można uniknąć jeśli właściwie zdiagnozuje się ryzyka. Obiektywny osąd osoby z zewnątrz pozwala zobaczyć ryzyka, ale i rozwiązania do tej pory nie brane pod uwagę.

Praca doradcza daje nam radość i satysfakcję – to dzięki doradztwu mamy możliwość przyjrzenia się od podszewki wielu różnym projektom, rozwiązywania problemów, zmniejszania obciążeń dla Beneficjentów, realnego wpływu na efektywne wykorzystanie środków unijnych.

wsparcie acces consulting

Wsparcie

Podpisanie umowy o dofinansowanie jest naszym zdaniem tylko bramą do sukcesu. Prawdziwy sukces to zrealizowanie projektu, osiągnięcie zamierzonych celów, rozliczenie projektu i przejście z sukcesem przez kontrole w trakcie, na zakończenie i w okresie trwałości projektu.

Wspieramy naszych Klientów w tym procesie poprzez doradztwo oraz szkolenia z planowania wsparcia, oceny projektów, przygotowywania wniosków o dofinansowanie, zarządzania projektami, rozliczania dofinansowania, monitoringu i kontroli projektów.