doradztwo unijne

Analiza możliwości pozyskania środków unijnych

Doradztwo unijne

Apetyt na fundusze zaostrza konkurencja. Informacje w mediach o dostępnych środkach unijnych kuszą możliwościami rozwoju. Jak się odnaleźć w gąszczu informacji? Jak wybrać ten konkurs, który jest dla nas? Ile własnych środków trzeba będzie dołożyć do projektu? Jakie ryzyko wiąże się z realizacją projektu unijnego? Na te i inne pytania odpowiada usługa doradcza w postaci analizy możliwości pozyskania środków unijnych.

 

Przeprowadzona analiza uwzględnia działalność, strukturę, doświadczenie, produkty i usługi oraz strategię rozwoju Klienta. Doradca weryfikuje zarówno oczekiwania, możliwości jak i ograniczenia Klienta, zderzając je z wymogami programowymi i konkursowymi.

Finalnym produktem jest analiza zawierająca zestaw możliwości rozwoju poprzez fundusze unijne dopasowana do potrzeb Klienta. Raport obejmuje także rekomendacje, w jakie projekty warto zainwestować wraz z oszacowaniem wymaganego wkładu własnego oraz ryzyka związanego z danym projektem.

Efekt – Klient świadomie podejmuje decyzję o zaangażowaniu w projekty unijne, wybierając takie rozwiązania, które są dla niego optymalne.

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • Clico Sp. z o.o.

  Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków UE oraz zarządzania projektem

  „Rekomendujemy firmę ACCES CONSULTING jako profesjonalnego i rzetelnego partnera w zakresie pozyskiwania środków UE oraz wsparcia w zakresie zarządzania projektami. Szeroka wiedza z zakresu zasad pozyskiwania, dokumentowania i rozliczania przyznanych środków unijnych, a także kompetencje w zakresie zarządzania projektami UE konsultantów z firmy ACCES CONSULTING, sprawiły, że realizacja projektu przebiegała sprawnie i zakończyła się sukcesem, co potwierdziły kontrole Instytucji zewnętrznych, nie stwierdzając żadnych uchybień”

  Clico Sp. z o.o.


  | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi | Analiza możliwości pozyskania środków unijnych | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
 • Carlsberg Polska Sp. z o.o.

  Usługi doradcze w zakresie pozyskania środków unijnych

  „Firma Acces Consulting wspierała nasze starania zarówno w początkowej fazie projektu w pozyskaniu środków unijnych, jak i w trakcie realizacji projektu, przy bieżącym zarządzaniu i rozliczaniu projektu. Acces Consulting jest rzetelnym partnerem, cechującym się sumiennością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością.”

  Carlsberg Polska Sp. z o.o.


  | Analiza możliwości pozyskania środków unijnych | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
 • House of Skills

  Doradztwo w zakresie weryfikacji wniosku o dofinansowanie

  „W rezultacie współpracy nasza firma osiągnęła bardzo dobre wyniki w zakresie pozyskiwania środków na projekty szkoleniowo - doradcze. (…) Wysokie kompetencje i doświadczenie naszej Doradczyni były bardzo cennym czynnikiem naszych wspólnych działań.”

  House of Skills


  | Weryfikacja/ocena wniosku o dofinansowanie | Wsparcie w negocjacjach | Analiza możliwości pozyskania środków unijnych | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
 • Schenk Institute

  Doradztwo unijne

  „Pani Ingrid Szrajer, dysponując ogromną wiedzą z zakresu funduszów strukturalnych, w sposób profesjonalny przeprowadziła nas przez zawiłości EFS, opracowała wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami w postaci kosztorysów i harmonogramów. W trakcie realizacji projektu również korzystamy ze wsparcia doradczego firmy ACCES CONSULTING, szczególnie przy skomplikowanych kwestiach prawno-finansowych.”

  Schenk Institute


  | Weryfikacja/ocena wniosku o dofinansowanie | Wsparcie w negocjacjach | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi | Analiza możliwości pozyskania środków unijnych | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji