Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe

Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe

Szkolenia system SL2014

Program szkolenia

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla Opiekunów projektów i pracowników Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających, którzy biorą udział w procesie weryfikacji wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów w systemie SL2014.

Cel szkolenia:

W efekcie udziały w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • przygotowani do weryfikacji wniosków o płatność, w tym zatwierdzania, wysyłania do poprawy i samodzielnego korygowania wniosków o płatność w projektach UE 2014-2020

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę
2. Praca warsztatowa w systemie SL2014 na przykładach projektów
3. Ćwiczenia indywidualne
4. Analiza przypadków
5. Dyskusja moderowana przez trenerkę

Czas trwania szkolenia:

1 dzień

Program szkolenia:

 1. Zatwierdzanie wniosków o zaliczkę
 2. Analiza i zatwierdzanie zmian w Harmonogramie płatności
 3. Weryfikacja wniosku rozliczającego wydatki
  • wybór, pozyskanie i analiza dokumentów w ramach próby
  • informacje o zamówieniach i konkurencyjnym wyborze wykonawcy
  • monitoring postępu rzeczowego i finansowego
  • wysłanie wniosku o płatność do poprawy do Beneficjenta
  • korygowanie wniosków o płatność (case study)
  • uzupełnienie karty weryfikacji wniosku o płatność wraz z listą sprawdzającą
  • weryfikacja wniosków o płatność rozliczanych kwotami ryczałtowymi
 4. Dalsze kroki po zatwierdzeniu wniosku – w pigułce:
  • zgłoszenie wniosku do certyfikacji i zarejestrowanie zaliczki
  • wprowadzanie korekt finansowych

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • Kancelaria Premiera Rady Ministrów

  Weryfikacja wniosków o płatność POWER – warsztaty komputerowe z SL2014 dla Opiekunów projektów

  Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z zaakceptowanym programem oraz postanowieniami umowy.

  Kancelaria Premiera Rady Ministrów


  | Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

  Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 – warsztaty komputerowe – 1 dzień szkolenia dla Opiekunów projektów

  „Szkolenie zostało zrealizowane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Materiały szkoleniowe zostały przygotowane z należytą starannością.”

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


  | Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe | Warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

  Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 – warsztaty komputerowe – 4 dni szkolenia dla Opiekunów projektów

  „Trener prowadzący zajęcia – Pani Ingrid Szrajer wykazała się wiedzą merytoryczną z zakresu stanowiącego przedmiot szkolenia i umiejętnością jej przekazania.”

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


  | Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe | Warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów
 • Adept s.c.

  Rozliczanie projektów dofinansowanych z EFS z wykorzystaniem systemu SL2014 – warsztaty komputerowe dla pracowników WUP Warszawa

  „Szkolenia zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników pod względem merytorycznym, jak i w kwestiach umiejętności przekazywania wiedzy (praktycznie zawsze najwyższe oceny w ankietach).

  Pani Ingrid Szrajer dała się poznać jako doskonały trener. Posiada ogromną wiedzę praktyczną oraz teoretyczną, którą z powodzeniem wykorzystuje podczas zajęć z systemu SL2014.”

   

  Adept s.c.


  | Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe | Warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów | Monitoring uczestników w projektach EFS
 • Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

  „Obsługa systemu SL2014 przez pracowników Instytucji” – warsztaty dla Opiekunów projektów

  „Szkolenie prowadzone było w formie warsztatowej – na przykładach zostało szczegółowo omówione postępowanie w różnych sytuacjach. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny zarówno od strony technicznej jak i merytorycznej.”

  Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca


  | Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe | Warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów
 • Euro Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze

  38 szkoleń z oceny formalno-merytorycznej, rozliczania i zamykania projektów unijnych, w tym systemu SL2014 – szkolenie dla 810 Beneficjentów

  Szkolenia prowadzone przez Panią Ingrid Szrajer są wysoko oceniane przez Uczestniczki i Uczestników w ankietach ewaluacyjnych: 

  - "najlepszy wykładowca z którym miałem do czynienia",

  - "świetne szkolenie",

  - "szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzący posiadający bardzo wysokie kompetencje, wiedza przekazywana bardzo klarownie"

  Euro Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze


  | Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie | Zamykanie projektu unijnego | System SL2014 – warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla swoich pracowników?

Wypełnij poniższy formularz.

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji