System SL2014 dla Beneficjentów - jak rozliczać projekty unijne?

System SL2014 dla Beneficjentów - jak rozliczać projekty unijne?

Szkolenia system SL2014

Program szkolenia

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla Beneficjentów i Partnerów realizujących projekty unijne w ramach programów krajowych i regionalnych.

Cel szkolenia:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać nowe zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014:

  • Kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2014, jakie ma uprawnienia i jaką odpowiedzialność?

  • Jak poruszać się w systemie SL2014?

  • Do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?

  • Jak składać wnioski o płatność w systemie SL2014?

  • Co z dokumentami finansowymi – jak je przygotować i przedstawić we wniosku o płatność?

  • Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie, aby system był naszym sprzymierzeńcem a nie wrogiem?

 • przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020

Metody dydaktyczne:

 1. Prezentacja obsługi systemu SL2014 prowadzona przez trenerkę

 2. Ćwiczenia

 3. Dyskusja moderowana przez trenerkę

Czas trwania szkolenia:

1 dzień

Jeśli zamawiającym jest Instytucja Pośrednicząca lub Zarządzająca istnieje możliwość realizacji tego szkolenia w formie 1 lub 2-dniowych warsztatów komputerowych.

Program szkolenia:

 1. System SL2014 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją (uprawnienia, odpowiedzialność, logowanie do systemu)                  

 2. Rozpoczęcie pracy w systemie SL2014 – Harmonogram płatności, Zamówienia publiczne, Dokumentacja – jak mądrze korzystać z Modułów systemu SL2014?

 3. Wniosek o płatność zaliczkowy, rozliczający, refundacyjny – uzupełnianie wniosku i jego obsługa

 4. Wnioski o płatność w partnerstwie – czym się różnią, jak przygotowywać częściowy i zbiorczy wniosek o płatność.

 5. Pozostałe zakładki systemu SL2014 niezbędne w rozliczeniach – Korespondencja i Baza personelu

 6. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  Szkolenia dla Beneficjentów

  „Spotkania przeprowadzone były profesjonalnymi metodami dydaktycznymi, które dzięki swej skuteczności i efektywności, spotkały się z uznaniem uczestników szkoleń”

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty | Monitoring uczestników w projektach EFS
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

  Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014 – warsztaty komputerowe dla Beneficjentów

  „Pani Ingrid Szrajer wykazała się pełnym profesjonalizmem – była zawsze przygotowana merytorycznie i zaangażowana w każde szkolenie, działała zgodnie z programem danego szkolenia. Posiada bardzo duże doświadczenie i umiejętność dopasowania metod nauczania do potrzeb i oczekiwań uczestników.”

   

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie


  | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  Rozliczanie projektów EFRR i EFS w systemie SL2014 - szkolenia dla Beneficjentów

  „Szkolenia zostały przeprowadzone w przystępny sposób, w formule interaktywnej, wspieranej moderowaną dyskusją, analizą przypadków, pracą „na żywo” w systemie SL2014 wraz z możliwością zadawania pytań w trakcie zajęć, co pozwoliło na pogłębione omówienie i wyjaśnienie tematów będących przedmiotem szkoleń.”

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego


  | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  Rozliczanie projektów EFRR w systemie SL2014 - szkolenia dla Beneficjentów

  „Rekomendujemy panią Ingrid Szrajer, jako profesjonalnego prelegenta ww. tematyce.”

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego


  | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Urząd Miasta Bydgoszczy

  Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014 – szkolenie dla Beneficjentów

  „Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników, dostarczyło oczekiwanej wiedzy i praktycznych rozwiązań, zostało przygotowane i poprowadzone w sposób bardzo profesjonalny, a jednocześnie przystępny.”

  Urząd Miasta Bydgoszczy


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

  Rozliczenie projektów dofinansowanych z EFS 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 - szkolenia dla Beneficjenta

  „Szkolenie zostało przeprowadzone należycie, profesjonalnie i na bardzo wysokim poziomie. Szkolenie prowadziła Pani Ingrid Szrajer, która wykazała się wysoką wiedzą merytoryczna, komunikatywnością i zaangażowaniem.”

  Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • ECDDP Szkolenia Sp. z o.o.

  Obsługa systemu SL2014 dla Beneficjentów POIŚ 2014-2020 – warsztaty komputerowe dla Beneficjentów

  „Z przekonaniem możemy polecić, Panią Ingrid Szrajer każdej firmie, której zależy na wysokiej jakości i poziomie merytorycznym organizowanych szkoleń.”

   

  ECDDP Szkolenia Sp. z o.o.


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Adept s.c.

  Obsługa systemu SL2014 dla Beneficjentów I i VII osi priorytetowej POIŚ 2014-2020 – warsztaty komputerowe dla Beneficjentów

  „Pani Ingrid Szrajer posiada dużą wiedzę merytoryczna popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym, co gwarantuje, że jej szkolenia w pełni spełniają oczekiwania uczestników. Potrafi nawiązać doskonały kontakt z uczestnikami zajęć i wykazuje duże umiejętności aktywizowania grupy.”

  Adept s.c.


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Agencja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Lublinie

  Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014 – szkolenia dla Beneficjentów

  „Szkolenie obejmowało pracę w czasie rzeczywistym w systemie SL2014, prowadzone było w formule warsztatów, z wykorzystaniem interaktywnych metod prowadzenia szkoleń. (…)

  Uczestnicy szkoleń wysoko ocenili poziom merytoryczny zajęć, przydatność zdobytej wiedzy, jak również sposób prowadzenia zajęć przez trenerkę. W trakcie szkolenia Pani Ingrid Szrajer wyczerpująco odpowiadała na pytania i wątpliwości uczestników i uczestniczek”

   

  Agencja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Lublinie


  | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty | Monitoring uczestników w projektach EFS
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

  „Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014” – szkolenie dla Benefcjenta

  W ramach współpracy Pani Szrajer efektywnie i sprawnie wspierała uczestników szkolenia w zakresie realizacji projektów i interpretacji prawnych kwestii dotyczących realizacji projektów

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

  Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów w systemie SL2014 – szkolenie dla Beneficjentów POIR 2014-2020

  Uważam, że dobrze dopasowany zakres przeprowadzonego przez Panią szkolenia, wysoki poziom przekazywanej wiedzy, jak i odpowiedni sposób przekazu, pozwoliły beneficjentom Programu TEAM-NET, dobrze zapoznać się z przedstawioną tematyką i pomogą w lepszym poruszaniu się w sprawach administracyjno-finansowych prowadzonych przez nich projektów.

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Golden Training

  Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany i Rozliczania projektów unijnych w systemie SL2014 – szkolenia dla Beneficjentów i Instytucji Zarządzających i Pośredniczących

  Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani współpracą z Panią Ingrid Szrajer. Trenerka na szkoleniach wykazuje solidne przygotowanie merytoryczne, a przekazywana uczestnikom wiedza, jest nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna.

  Golden Training


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych | Departament Funduszy Europejskich

  Obsługa systemu SL2014 – szkolenia dla Beneficjentów POIŚ 2014-2020, sektor energetyki

  W szkoleniu uczestniczyło łącznie 109 osób. (…) Zaproponowany trener – Pani Ingrid Szrajer – został wysoko oceniony przez uczestników szkolenia (średnia ocena trener 4,96).

  Ministerstwo Aktywów Państwowych | Departament Funduszy Europejskich


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Państwowy Instytut Geologiczny | Państwowy Instytut Badawczy

  System SL2014 – jak rozliczać projekty POIR - szkolenie dla Beneficjenta

  Szkolenia prowadzone były w formie interaktywnej z wykorzystaniem różnorodnych metod szkoleniowych: prezentacji multimedialnej, ćwiczeń, dyskusji moderowanej przez trenerkę, a ich zakres został dostosowany do realizowanych w Instytucie projektów.

  Państwowy Instytut Geologiczny | Państwowy Instytut Badawczy


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

  Obsługa systemu SL2014 – szkolenia dla Beneficjentów

  Trenerka wykazała się dużą wiedzą oraz profesjonalnie i z zaangażowaniem prowadziła warsztaty.

  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - II Oddział w Warszawie

  System SL2014 – jak rozliczać projekty unijne – szkolenie dla Beneficjenta POIŚ 2014-2020

  Jesteśmy zadowoleni z jakości świadczonych usług przez firmę ACCES CONSULTING Ingrid Szrajer. Jest to firma z profesjonalnym podejściem do klienta oraz jego potrzeb, a wysoki poziom zrealizowanej usługi szkoleniowej pozwala nam z całą odpowiedzialnością zarekomendować wskazaną firmę jako rzetelną.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych - II Oddział w Warszawie


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Euro Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze

  38 szkoleń z oceny formalno-merytorycznej, rozliczania i zamykania projektów unijnych, w tym systemu SL2014 – szkolenie dla 810 Beneficjentów

  Szkolenia prowadzone przez Panią Ingrid Szrajer są wysoko oceniane przez Uczestniczki i Uczestników w ankietach ewaluacyjnych: 

  - "najlepszy wykładowca z którym miałem do czynienia",

  - "świetne szkolenie",

  - "szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzący posiadający bardzo wysokie kompetencje, wiedza przekazywana bardzo klarownie"

  Euro Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze


  | Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie | Zamykanie projektu unijnego | System SL2014 – warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla swoich pracowników?

Wypełnij poniższy formularz.

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji