Rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014

Rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014

Szkolenia unijne

Program szkolenia

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla zespołów projektowych Beneficjentów i Partnerów realizujących projekty unijne w ramach programów krajowych i regionalnych.

Szkolenie przeznaczone jest także dla Opiekunów projektów, którzy odpowiadają za weryfikację wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów.

Cel szkolenia:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać nowe zasady rozliczania projektów przez Beneficjentów i Partnerów z wykorzystaniem systemu SL2014

  • Kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2014, jakie ma uprawnienia i jaką odpowiedzialność?

  • Jak poruszać się w systemie SL2014?

  • Do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?

  • Jak składać wnioski o płatność w systemie SL2014?

  • Co z dokumentami finansowymi – jak je przygotować i przedstawić we wniosku o płatność?

  • Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie, aby system był naszym sprzymierzeńcem a nie wrogiem?

 • znać kluczowe zasady kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć niekwalifikowalności wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność,

 • przygotowani do przygotowywania i obsługi wniosków o płatność w projektach w ramach UE 2014-2020.

Metody dydaktyczne:

 1. Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę

 2. Przykłady innych projektów

 3. Analiza przypadków

 4. Prezentacja systemu SL.2014

 5. Dyskusja moderowana przez trenerkę

Czas trwania szkolenia:

2 dni

 

Program szkolenia:

 1. System SL2014 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją (uprawnienia, odpowiedzialność, logowanie do systemu, zakładki systemu)                  

 2. Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu

 3. Realizacja wskaźników zapisanych we wniosku i umowie o dofinansowanie

 4. Praca w systemie SL2014 krok po kroku - Harmonogram płatności, Zamówienia publiczne, Dokumentacja, Baza personelu

 5. Dokumentacja i procedury niezbędne w rozliczeniach

 6. Wybór wykonawców poniżej progów PZP w ramach projektu unijnego

 7. Zmiany w kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 – środki trwałe, trwałość projektu, promocja, uproszczone metody, wynagrodzenia personelu

 8. Rozliczanie projektów w latach 2014-2020 w systemie SL2014 – przygotowanie, złożenie i weryfikacja wniosku o płatność

 9. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

  Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS w SL2014 w ramach RPOWP 2014-2020 – szkolenie dla pracowników Instytucji

  „Szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym oraz organizacyjnym, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ankietach ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników szkolenia”.

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
 • Urząd Miasta Bydgoszczy

  Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014 – szkolenie dla Beneficjentów

  „Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników, dostarczyło oczekiwanej wiedzy i praktycznych rozwiązań, zostało przygotowane i poprowadzone w sposób bardzo profesjonalny, a jednocześnie przystępny.”

  Urząd Miasta Bydgoszczy


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

  Kwalifikowalność wydatków i praktyczne problemy rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych z wykorzystaniem SL2014 – szkolenie dla Benefcjenta

  „Szkolenie zostało zrealizowane w oparciu o realia Uczelni oraz z uwzględnieniem potrzeb związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych. To co wyróżnia Panią Ingrid Szrajer to solidność i otwartość na budowanie rozwiązań stosownie do potrzeb.

  Efekt szkolenia jest widoczny w codziennej pracy pracowników Uczelni, co znacząco wpływa na realizację projektów”

   

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
 • Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

  Rozliczenie projektów dofinansowanych z EFS 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 - szkolenia dla Beneficjenta

  „Szkolenie zostało przeprowadzone należycie, profesjonalnie i na bardzo wysokim poziomie. Szkolenie prowadziła Pani Ingrid Szrajer, która wykazała się wysoką wiedzą merytoryczna, komunikatywnością i zaangażowaniem.”

  Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Euro Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze

  Rozliczanie projektów dofinansowanych z EFS 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 – szkolenie dla Beneficjentów

  „Szkolenie miało charakter warsztatowy, a jego realizacja stała na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.”

  Euro Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
 • ECDDP Szkolenia Sp. z o.o.

  Obsługa systemu SL2014 dla Beneficjentów POIŚ 2014-2020 – warsztaty komputerowe dla Beneficjentów

  „Z przekonaniem możemy polecić, Panią Ingrid Szrajer każdej firmie, której zależy na wysokiej jakości i poziomie merytorycznym organizowanych szkoleń.”

   

  ECDDP Szkolenia Sp. z o.o.


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.

  Szkolenia dla Instytucji i Beneficjentów 2011-2014

  „Szkolenia prowadzone były na najwyższym poziomie. Prowadząca szkolenie wykazała się dużym profesjonalizmem, przekazując wiedzę w sposób zrozumiały i ciekawy”

  ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | Kontrola projektów unijnych – jak się do niej przygotować | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie
 • Adept s.c.

  Obsługa systemu SL2014 dla Beneficjentów I i VII osi priorytetowej POIŚ 2014-2020 – warsztaty komputerowe dla Beneficjentów

  „Pani Ingrid Szrajer posiada dużą wiedzę merytoryczna popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym, co gwarantuje, że jej szkolenia w pełni spełniają oczekiwania uczestników. Potrafi nawiązać doskonały kontakt z uczestnikami zajęć i wykazuje duże umiejętności aktywizowania grupy.”

  Adept s.c.


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Realizacja projektów POWER i POPC z wykorzystaniem systemu SL2014 – szkolenie dla pracowników Beneficjenta

  „Szkolenie prowadzone było przez Panią Ingrid Szrajer w formule interaktywnych warsztatów, przeplatane opisami przypadków i dyskusją. Trenerka prowadziła zajęcia dynamicznie, angażując uczestników i uczestniczki w proces szkoleniowy.”

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
 • Marani Sp. z o.o.

  Realizacja i rozliczanie projektów unijnych w ramach POIR z wykorzystaniem systemu SL2014” – szkolenie dla Beneficjenta

  Wszyscy uczestnicy szkolenia na bieżąco mogli uzyskać rzeczowe odpowiedzi na pytania, pojawiające się w trakcie zajęć, dotyczące interesujących ich zagadnień związanych z prowadzonym projektem.

  Marani Sp. z o.o.


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
 • Muzeum Narodowe w Warszawie

  „Rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE” – szkolenie dla Beneficjenta na podstawie przeprowadzonego przeglądu dokumentacji projektu w ramach POIŚ

  Pani Ingrid Szrajer dysponując ekspercką wiedzą z zakresu realizacji projektów z dofinansowaniem z funduszy unijnych oraz dużą umiejętnością jej przekazu, przygotowała pracownikom Muzeum narzędzia do samodzielnej i efektywniejszej realizacji projektów

  Muzeum Narodowe w Warszawie


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

  „Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014” – szkolenie dla Benefcjenta

  W ramach współpracy Pani Szrajer efektywnie i sprawnie wspierała uczestników szkolenia w zakresie realizacji projektów i interpretacji prawnych kwestii dotyczących realizacji projektów

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Akademia Ignatianum w Krakowie

  Prawidłowość realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS – szkolenie dla pracowników Uczelni

  Pani Ingrid Szrajer dysponując ekspercką wiedzą z zakresu realizacji projektów unijnych oraz wysokimi umiejętnościami jej przekazu, podczas szkolenia, a następnie dwudniowych indywidualnych i grupowych konsultacji przygotowała pracowników Akademii do dalszej efektywnej realizacji projektów POWER.

  Akademia Ignatianum w Krakowie


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

  Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów w systemie SL2014 – szkolenie dla Beneficjentów POIR 2014-2020

  Uważam, że dobrze dopasowany zakres przeprowadzonego przez Panią szkolenia, wysoki poziom przekazywanej wiedzy, jak i odpowiedni sposób przekazu, pozwoliły beneficjentom Programu TEAM-NET, dobrze zapoznać się z przedstawioną tematyką i pomogą w lepszym poruszaniu się w sprawach administracyjno-finansowych prowadzonych przez nich projektów.

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Golden Training

  Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany i Rozliczania projektów unijnych w systemie SL2014 – szkolenia dla Beneficjentów i Instytucji Zarządzających i Pośredniczących

  Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani współpracą z Panią Ingrid Szrajer. Trenerka na szkoleniach wykazuje solidne przygotowanie merytoryczne, a przekazywana uczestnikom wiedza, jest nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna.

  Golden Training


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych | Departament Funduszy Europejskich

  Obsługa systemu SL2014 – szkolenia dla Beneficjentów POIŚ 2014-2020, sektor energetyki

  W szkoleniu uczestniczyło łącznie 109 osób. (…) Zaproponowany trener – Pani Ingrid Szrajer – został wysoko oceniony przez uczestników szkolenia (średnia ocena trener 4,96).

  Ministerstwo Aktywów Państwowych | Departament Funduszy Europejskich


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Państwowy Instytut Geologiczny | Państwowy Instytut Badawczy

  System SL2014 – jak rozliczać projekty POIR - szkolenie dla Beneficjenta

  Szkolenia prowadzone były w formie interaktywnej z wykorzystaniem różnorodnych metod szkoleniowych: prezentacji multimedialnej, ćwiczeń, dyskusji moderowanej przez trenerkę, a ich zakres został dostosowany do realizowanych w Instytucie projektów.

  Państwowy Instytut Geologiczny | Państwowy Instytut Badawczy


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

  Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014 – szkolenie dla Beneficjenta

  Szkolenie zostało zrealizowane w oparciu o realia Uczelni oraz z uwzględnieniem potrzeb związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych. W trakcie współpracy Pani Ingrid Szrajer dała się poznać jako profesjonalny i kompetentny szkoleniowiec.

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

  Obsługa systemu SL2014 – szkolenia dla Beneficjentów

  Trenerka wykazała się dużą wiedzą oraz profesjonalnie i z zaangażowaniem prowadziła warsztaty.

  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - II Oddział w Warszawie

  System SL2014 – jak rozliczać projekty unijne – szkolenie dla Beneficjenta POIŚ 2014-2020

  Jesteśmy zadowoleni z jakości świadczonych usług przez firmę ACCES CONSULTING Ingrid Szrajer. Jest to firma z profesjonalnym podejściem do klienta oraz jego potrzeb, a wysoki poziom zrealizowanej usługi szkoleniowej pozwala nam z całą odpowiedzialnością zarekomendować wskazaną firmę jako rzetelną.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych - II Oddział w Warszawie


  | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Euro Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze

  38 szkoleń z oceny formalno-merytorycznej, rozliczania i zamykania projektów unijnych, w tym systemu SL2014 – szkolenie dla 810 Beneficjentów

  Szkolenia prowadzone przez Panią Ingrid Szrajer są wysoko oceniane przez Uczestniczki i Uczestników w ankietach ewaluacyjnych: 

  - "najlepszy wykładowca z którym miałem do czynienia",

  - "świetne szkolenie",

  - "szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzący posiadający bardzo wysokie kompetencje, wiedza przekazywana bardzo klarownie"

  Euro Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze


  | Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie | Zamykanie projektu unijnego | System SL2014 – warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla swoich pracowników?

Wypełnij poniższy formularz.

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji