Doradztwo unijne

Doradztwo unijne

Oferujemy naszym Klientom wsparcie w procesie przyznawania, pozyskiwania i rozliczania dofinansowania. Nasze 14 letnie doświadczenie doradcze pozwala na opracowanie projektów efektywnych w realizacji oraz wsparcie Klientów w rozwiązywaniu trudnych sytuacji specyficznych dla projektów unijnych w ramach programów krajowych (POWER, POIR, POPC, POIŚ) i regionalnych (RPO). Nie wytykamy błędów, dajemy rekomendacje jak rozwiązać problem lub złagodzić jego skutki. Słowa Napoleona Bonaparte „Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi”, są bardzo adekwatne do praktyki projektów unijnych. Ich realizacja jest obarczona dużym ryzykiem. Ważne, aby mieć ryzyko pod kontrolą.

Doradztwo unijne

Doradztwo unijne

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji