Kwalifikowalność wydatków - najnowsze zmiany

Kwalifikowalność wydatków - najnowsze zmiany

Szkolenia unijne

Szkolenie z najnowszych zmian w kwalifikowalności wydatków - środki trwałe, wynagrodzenia, koszty pośrednie, wybory wykonawców. Znajomość zasad kwalifikowalności najlepiej chroni przed korektami finansowymi.

Program szkolenia

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone zarówno dla Beneficjentów, którzy realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach funduszy UE 2014-2020, jak i Opiekunów projektów, którzy odpowiadają za weryfikację wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów.

Cel szkolenia:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości

 • znać nowe zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych

Metody dydaktyczne:

 1. Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę

 2. Ćwiczenia indywidualne i w grupach

 3. Case-study realizowanych projektów

 4. Dyskusja moderowana przez trenerkę

Czas trwania szkolenia:

1 dzień

 

Program szkolenia:

 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach UE 2014-2020 – zasady, ograniczenia, zmiany planowane od 2 sierpnia 2019r

 2. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków:

  • zmiana podejścia do dochodu w projektach

  • okres kwalifikowalności – ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności

  • projekty ryczałtowe w EFRR

  • nowe podejście do projektów rozliczanych metodami uproszczonymi

  • nowe limity na środki trwałe

  • nowe podejście do amortyzacji

 3. Najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków

 4. Zmiany w procedurze wyboru wykonawców planowane od 1 sierpnia 2019:

  • szacowanie wartości zamówienia

  • rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających

  • zasada konkurencyjności – co nowego?

 5. Kluczowe dylematy w kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 – najnowsze zmiany (nieruchomości, roboty budowlane, środki trwałe, trwałość w projektach EFRR, FS i EFS, promocja, koszty pośrednie)

 6. Kwalifikowalność VAT w projekcie – zmiany interpretacji w zakresie VAT

 7. Wkład własny rzeczowy i finansowy

 8. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu

 9. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.

  Szkolenia dla Instytucji i Beneficjentów

  Na szczególne uznanie zasługują profesjonalizm i ekspercka wiedza Pani Ingrid Szrajer, która w jasny i przystępny sposób wyjaśnia nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia związane z przygotowaniem, realizacja oraz zamykaniem i kontrolą projektów unijnych.

  ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Kontrola projektów unijnych – jak się do niej przygotować
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  Szkolenia dla Beneficjentów

  „Spotkania przeprowadzone były profesjonalnymi metodami dydaktycznymi, które dzięki swej skuteczności i efektywności, spotkały się z uznaniem uczestników szkoleń”

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty | Monitoring uczestników w projektach EFS
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

  Kwalifikowalność wydatków i praktyczne problemy rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych z wykorzystaniem SL2014 – szkolenie dla Benefcjenta

  „Szkolenie zostało zrealizowane w oparciu o realia Uczelni oraz z uwzględnieniem potrzeb związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych. To co wyróżnia Panią Ingrid Szrajer to solidność i otwartość na budowanie rozwiązań stosownie do potrzeb.

  Efekt szkolenia jest widoczny w codziennej pracy pracowników Uczelni, co znacząco wpływa na realizację projektów”

   

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
 • Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

  Rozliczenie projektów dofinansowanych z EFS 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 - szkolenia dla Beneficjenta

  „Szkolenie zostało przeprowadzone należycie, profesjonalnie i na bardzo wysokim poziomie. Szkolenie prowadziła Pani Ingrid Szrajer, która wykazała się wysoką wiedzą merytoryczna, komunikatywnością i zaangażowaniem.”

  Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty
 • Euro Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze

  Praktyczne aspekty kwalifikowalności wydatków w ramach EFS – szkolenie dla Instytucji

  „Wiedza przekazywana była w interesujący i dynamiczny sposób, co wpływało na zaangażowanie i motywację Uczestników do aktywnego udziału w zajęciach”

   

  Euro Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany
 • ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.

  Szkolenia dla Instytucji i Beneficjentów 2011-2014

  „Szkolenia prowadzone były na najwyższym poziomie. Prowadząca szkolenie wykazała się dużym profesjonalizmem, przekazując wiedzę w sposób zrozumiały i ciekawy”

  ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | Kontrola projektów unijnych – jak się do niej przygotować | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Realizacja projektów POWER i POPC z wykorzystaniem systemu SL2014 – szkolenie dla pracowników Beneficjenta

  „Szkolenie prowadzone było przez Panią Ingrid Szrajer w formule interaktywnych warsztatów, przeplatane opisami przypadków i dyskusją. Trenerka prowadziła zajęcia dynamicznie, angażując uczestników i uczestniczki w proces szkoleniowy.”

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
 • Marani Sp. z o.o.

  Realizacja i rozliczanie projektów unijnych w ramach POIR z wykorzystaniem systemu SL2014” – szkolenie dla Beneficjenta

  Wszyscy uczestnicy szkolenia na bieżąco mogli uzyskać rzeczowe odpowiedzi na pytania, pojawiające się w trakcie zajęć, dotyczące interesujących ich zagadnień związanych z prowadzonym projektem.

  Marani Sp. z o.o.


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014
 • Muzeum Narodowe w Warszawie

  „Rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE” – szkolenie dla Beneficjenta na podstawie przeprowadzonego przeglądu dokumentacji projektu w ramach POIŚ

  Pani Ingrid Szrajer dysponując ekspercką wiedzą z zakresu realizacji projektów z dofinansowaniem z funduszy unijnych oraz dużą umiejętnością jej przekazu, przygotowała pracownikom Muzeum narzędzia do samodzielnej i efektywniejszej realizacji projektów

  Muzeum Narodowe w Warszawie


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i podstawy kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS” – szkolenie dla Wnioskodawców

  Szkolenie przeprowadzone było profesjonalnie, z dużą pewnością i swobodą wynikającymi z doświadczenia ekspertki w materii szkolenia. Otwartość ekspertki oraz dobra atmosfera pracy przełożyły się na zaangażowanie uczestników, w tym gotowość do zadawania pytań. Ekspertka udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania wnioskodawców.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

  „Logika projektowa i ocena projektów na przykładach” – szkolenie dla członków i członkiń Komitetu Oceny Projektów

  Przedmiot zamówienia został zrealizowany prawidłowo, w sposób staranny, nie budzący zastrzeżeń. Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez uczestników.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla swoich pracowników?

Wypełnij poniższy formularz.

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji