doradztwo unijne

Ewaluacja projektów unijnych

Doradztwo unijne

Projekty edukacyjne i społeczne realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nadal są w części działań poddawane ewaluacji. Dotyczy to zazwyczaj wieloletnich projektów, gdzie aby zwiększyć efektywność wydatkowania środków unijnych weryfikuje się w trakcie  oraz na zakończenie projektu skuteczność oddziaływania projektu. 

 

W tym celu wykorzystywane są różnorodne metodologie, w tym metodologia D.L. Kirkparticka, mierząca zarówno zadowolenie uczestników i uczestniczek z otrzymanego wsparcia, wzrost wiedzy i umiejętności, pozytywne zmiany w zachowaniu po zakończonym wsparciu oraz osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów.  

Ocena efektywności projektów edukacyjnych i społecznych prowadzona zgodnie z metodologią D.L. Kirkparticka wpisuje się w filozofię projektów unijnych. Model zakłada, że planowanie działań powinno się zacząć od określenia oczekiwanych rezultatów. Jeśli wiemy dokąd zmierzamy łatwiej dobrać formy wsparcia, zdefiniować jakie zmiany są potrzebne, jakie kompetencje lub kwalifikacje mają zostać podniesione lub nabyte. Bieżąca ocena satysfakcji potwierdza (lub nie) wysoką jakość świadczonego wsparcia.

Badanie jest prowadzone etapami. Doradcy i badacze wykorzystując różnorodne narzędzia i metody badawcze, dostosowane do specyfiki projektu i grup docelowych,  weryfikują zbliżanie się do zakładanych celów. Raporty cząstkowe zawierają cząstkowe podsumowania osiąganych efektów oraz rekomendacje zwiększające szanse na osiągnięcie założeń projektu. Raport końcowy podsumowuje realizację projektu, osiągnięcie przewidzianych w projekcie produktów i rezultatów oraz skuteczność oddziaływania projektu.

Efekt – zwiększenie szans na osiągnięcie zakładanych w projekcie wskaźników rezultatu, potwierdzenie skuteczności i efektywności realizowanego projektu.

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • Clico Sp. z o.o.

  Usługi doradcze w zakresie ewaluacji

  „Umowa zawarta z firmą ACCES CONSULTING realizowana była rzetelnie i terminowo. Przekazane raporty cząstkowe, dzięki zaproponowanym rekomendacjom przyczyniły się do osiągnięcia wszystkich przewidzianych w projekcie rezultatów i celów szczegółowych, zaś raport końcowy, w sposób kompleksowy i przejrzysty potwierdził prawidłowość realizacji projektu.”

  Clico Sp. z o.o.


  | Ewaluacja projektów unijnych
 • Carlsberg Polska Sp. z o.o.

  Usługi doradcze w zakresie ewaluacji

  „Mimo szerokiego zakresu i złożoności Projektu, ewaluacja została wykonana w terminie, z najwyższą starannością, bez zakłócania pracy pracowników firmy Carlsberg Polska.

  Jak najbardziej polecamy Firmę Acces Consulting jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi rzetelnie i fachowo, w niezwykły sposób łącząc profesjonalizm z serdecznością.”

   

  Carlsberg Polska Sp. z o.o.


  | Ewaluacja projektów unijnych
 • Doradztwo unijne

  „Jako firma wstępująca na drogę funduszy unijnych potrzebowaliśmy przewodnika, który wprowadzi nas w te zagadnienia. Obecnie mając świadomość jak skomplikowany jest proces realizacji i zarządzania projektem dofinansowanym z EFS kontynuujemy współpracę z ACCES CONSULTING, która opiera się na profesjonalnym i rzetelnym podejściu do świadczonych usług.”

  GROW Galecki, Pietrzak S.J.


  | Wsparcie w negocjacjach | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu | Ewaluacja projektów unijnych | Audyt prawidłowości realizacji projektu unijnego

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji