Monitoring uczestników w projektach EFS

Monitoring uczestników w projektach EFS

Szkolenia system SL2014

Program szkolenia

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla Beneficjentów realizujących projekty unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel szkolenia:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:

 • nabędą umiejętności prawidłowego wypełniania części postępu rzeczowego  we wniosku o płatność w SL2014 w zakresie wskaźników

 • nabędą umiejętności prawidłowego przygotowywania i poprawiania Modułu Monitorowanie uczestników w SL2014

 • uporządkują wiedzę w zakresie efektywnego monitoringu realizowanych projektów

Metody dydaktyczne:

 1. Prezentacja obsługi systemu SL2014 w zakresie monitorowania uczestników

 2. Analiza przypadków

 3. Dyskusja moderowana przez trenerkę

Czas trwania szkolenia:

1 dzień

Program szkolenia:

 1. Monitoring postępu rzeczowego w ramach projektu EFS

  1. Narzędzia wykorzystywane w monitoringu produktów i rezultatów
  2. Przygotowanie Opisu postępu rzeczowego i wskaźników we wniosku o płatność w systemie SL2014
  3. Przygotowanie Formularza Monitorowanie uczestników w systemie SL2014 – case study (praca bezpośrednio w systemie SL2014, w excelu, w aplikacji ADU_EFS)
  4. Najczęstsze problemy i błędy związane z wypełnianiem danych uczestników
 2. Procedura weryfikacji Wniosku o płatność oraz Formularza w obszarze postępu rzeczowego i realizacji wskaźników

 3. Najczęstsze nieprawidłowości i uchybienia w monitoringu uczestników wychwytywane podczas weryfikacji wniosków o płatność oraz podczas kontroli na miejscu

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  Szkolenia dla Beneficjentów

  „Spotkania przeprowadzone były profesjonalnymi metodami dydaktycznymi, które dzięki swej skuteczności i efektywności, spotkały się z uznaniem uczestników szkoleń”

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty | Monitoring uczestników w projektach EFS
 • Adept s.c.

  Rozliczanie projektów dofinansowanych z EFS z wykorzystaniem systemu SL2014 – warsztaty komputerowe dla pracowników WUP Warszawa

  „Szkolenia zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników pod względem merytorycznym, jak i w kwestiach umiejętności przekazywania wiedzy (praktycznie zawsze najwyższe oceny w ankietach).

  Pani Ingrid Szrajer dała się poznać jako doskonały trener. Posiada ogromną wiedzę praktyczną oraz teoretyczną, którą z powodzeniem wykorzystuje podczas zajęć z systemu SL2014.”

   

  Adept s.c.


  | Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe | Warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów | Monitoring uczestników w projektach EFS
 • Agencja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Lublinie

  Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014 – szkolenia dla Beneficjentów

  „Szkolenie obejmowało pracę w czasie rzeczywistym w systemie SL2014, prowadzone było w formule warsztatów, z wykorzystaniem interaktywnych metod prowadzenia szkoleń. (…)

  Uczestnicy szkoleń wysoko ocenili poziom merytoryczny zajęć, przydatność zdobytej wiedzy, jak również sposób prowadzenia zajęć przez trenerkę. W trakcie szkolenia Pani Ingrid Szrajer wyczerpująco odpowiadała na pytania i wątpliwości uczestników i uczestniczek”

   

  Agencja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Lublinie


  | System SL2014 dla Beneficjentów – jak rozliczać projekty | Monitoring uczestników w projektach EFS

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla swoich pracowników?

Wypełnij poniższy formularz.

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji