Kontrola projektów unijnych - jak się do niej przygotować?

Kontrola projektów unijnych - jak się do niej przygotować?

Szkolenia unijne

Program szkolenia

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla zespołów projektowych: kierowników projektów unijnych, koordynatorów, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, prawników, audytorów zaangażowanych w realizację projektów unijnych.

Cel szkolenia:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:

 • poznają zasady kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych na lata 2014-2020  w celu przygotowania się do przejścia jej z sukcesem

 • przyjrzą się najczęstszym nieprawidłowościom u innych Beneficjentów i ich konsekwencjom

 • stworzą listę działań do wykonania po powrocie ze szkolenia, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości we własnym projekcie

Metody dydaktyczne:

 1. Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę

 2. Analiza przypadków

 3. Dyskusja moderowana przez trenerkę

Czas trwania szkolenia:

2 dni

Program szkolenia:

 1. Zasady i rodzaje kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych

 2. Prawa i obowiązki Beneficjenta – czyli BHP w sytuacji kontroli

 3. Długość okresu przechowywania dokumentacji w projektach

 4. Nieprawidłowości w projektach unijnych i ich konsekwencje dla Beneficjentów – case study:

  • Nieprawidłowości dotyczące wyboru wykonawców

  • Niezgodność  z decyzją/umową o dofinansowaniu oraz warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów

  • Nieprawidłowości w realizacji produktów i rezultatów

  • Nieprawidłowości w zakresie kwalifikowalności wydatków

 5. Stworzenie listy działań do wykonania po powrocie ze szkolenia, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości we własnym projekcie

 6. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.

  Szkolenia dla Instytucji i Beneficjentów

  Na szczególne uznanie zasługują profesjonalizm i ekspercka wiedza Pani Ingrid Szrajer, która w jasny i przystępny sposób wyjaśnia nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia związane z przygotowaniem, realizacja oraz zamykaniem i kontrolą projektów unijnych.

  ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Kontrola projektów unijnych – jak się do niej przygotować
 • Golden Training

  Szkolenia z zarządzania i kontroli projektów UE

  „Potwierdzamy, że Pani Ingrid Szrajer jest osobą o doskonałej wiedzy merytorycznej oraz wyjątkowych umiejętnościach trenerskich.”

  „Podczas zajęć przekazuje nie tylko teorię, ale i praktykę, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i rozwiania wątpliwości.”

   

  Golden Training


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów | Kontrola projektów unijnych – jak się do niej przygotować | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie
 • ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.

  Szkolenia dla Instytucji i Beneficjentów 2011-2014

  „Szkolenia prowadzone były na najwyższym poziomie. Prowadząca szkolenie wykazała się dużym profesjonalizmem, przekazując wiedzę w sposób zrozumiały i ciekawy”

  ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | Kontrola projektów unijnych – jak się do niej przygotować | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Szkolenia z zarządzania projektami unijnymi

  „Szkolenia zostały przeprowadzone przez Panią Ingrid Szrajer, która bardzo dobrze była przygotowana od strony merytorycznej do prowadzenia zająć zajęć z pracownikami PFRON. Prowadziła zajęcia z dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Sprawne rozpoznanie potrzeb szkoleniowych uczestników zaowocowało przygotowaniem programu szkolenia, który w pełni odpowiadał ich oczekiwaniom. Nabyte przez pracowników umiejętności pozwalają prawidłowo realizować powierzone zadania stanowiskowe”

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


  | Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie dla Beneficjentów | Kontrola projektów unijnych – jak się do niej przygotować
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

  Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego – szkolenie dla Beneficjentów oraz System SL2014 – jak rozliczać projekty unijne

  Pani Ingrid Szrajer wykazała duże zaangażowanie i bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny i ciekawy dla odbiorców, czego dowodem były wysokie oceny wystawione przez uczestników w ankietach ewaluacyjnych.

  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej


  | Kontrola projektów unijnych – jak się do niej przygotować

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla swoich pracowników?

Wypełnij poniższy formularz.

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji