ACCES CONSULTING jest firmą szkoleniowo – doradczą działającą w obszarze funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych.


Wspieramy Beneficjentów (przedsiębiorstwa i administrację publiczną) oraz Instytucje Pośredniczące i Zarządzające w  procesie prawidłowego pozyskiwania, zarządzania, rozliczania, ewaluacji, monitoringu i kontrolowania projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.


Kierujemy się zasadą, że uzyskanie dofinansowania jest otwarciem bramy do sukcesu, którym jest zrealizowanie i rozliczenie projektu oraz przebrnięcie z sukcesem przez ewentualne kontrole.


Nasi konsultanci od ponad 10 lat podejmują wyzwanie związane z powstawaniem projektów, od wsparcia przy powstawaniu projektu, partnerstwa, przez zdobywanie dofinansowanie i zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej (Phare, EQUAL, ZPORR, SPORZL, POKL, POIiŚ, RPO) oraz Norweskich Mechanizmów Finansowych. Nasze doświadczenie i indywidualne podejście do Klienta sprawia, że wnioski przez nas opracowane są nie tylko niezwykle skuteczne w pozyskiwaniu dofinansowania, ale są również efektywne w dalszym zarządzaniu.


Jakość świadczonych usług sprawia, że lista klientów, którzy decydują się na stałą współpracę stale rośnie, zaś nowi klienci trafiają do nas głównie dzięki rekomendacjom firm i instytucji, z którymi współpracujemy.


Copyright © Acces Consulting 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by jackowska-studio.pl